Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks
  • Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks
  • Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

Popis Sanytol tablety do myčky nádobí 4 v 1 kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a lesk. Jejich jednečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) i při krátkých programech a mytí při nízké teplotě.… Více informací

 Skladem
329,90 Kč
31990 s DPH
-3% ušetříte 10
ks
Výrobce:
Sanytol
Katalogové číslo:
02573
EAN:
3045206396516

Popis Sanytol tablety do myčky nádobí 4 v 1 kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a lesk. Jejich jednečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) i při krátkých programech a mytí při nízké teplotě. Dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty (rýže, těstoviny, vejce, atd.). Dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy, atd., Zajištuje dokonalý lesk a odstraňuje vodní kámen.   POUŽITÍ: Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít. Rozsvěcují s kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat.  Vlastnosti Zdravý životní styl Bez chlóru Kompletní dezinfekce myčky Myjí & dezinfikují nádobí & myčku nádobí Bez fosfátů Ve vodě rozpustný obal Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíNávod na použití • Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít. • Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory. • Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama. • Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat. • Pozor! V oblastech s vodou tvrdší než 35° TH doporučujeme sůl a lesk přidat. Podrobná data CLP Regulationvykřičník - VarováníBezpečnostní varováníVarování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: toxikologického centra: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Obsahuje Protease, Amylase. Může vyvolat alergickou reakci. Biocidní přípravek (typ TP4): na místě vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Tablety do myčky Varianta - 4 v 1

Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

Uživatelská recenze produktu Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat