Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml

Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml
  • Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml
  • Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml

Popis: BREF 10xEffect Proti rzi a skvrnám. Účinně ostraňuje z povrchu toalety veškeré nečistoty a usazeniny. Bojuje i proti rzi. Vlastnosti Proti rzi Hygienicky čistí Odstraňuje vodní kámen Neutralizuje zápach Čistí pod… Více informací

 Skladem
7490 s DPH
Cena za 100 ml: 1070
ks
Výrobce:
Bref
Katalogové číslo:
08507
EAN:
9000101310771

Popis: BREF 10xEffect Proti rzi a skvrnám. Účinně ostraňuje z povrchu toalety veškeré nečistoty a usazeniny. Bojuje i proti rzi. Vlastnosti Proti rzi Hygienicky čistí Odstraňuje vodní kámen Neutralizuje zápach Čistí pod vodní hladinou Čistí pod okrajem toalety Účinkuje okamžitě Automaticky aktivní Dodává lesk Se svěží vůní cirtrusů Skladování a použití Způsob skladováníTypMin teplota °CMax teplota °CTrvanlivé540Příprava a použití

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Otevření: Stiskněte uzávěr po obou stranách a otočte doleva. Uzavření: Jemně otáčejte do zaklapnutí. Aplikujte produkt po okraj toaletní mísy tak, aby stékal po stěnách a pokryl tak celý vnitřní povrch stěn WC mísy. Nechte působit 30 minut pro odstranění odolných nečistot. Poté spláchněte. V případě odolných usazenin vodního kamene proces opakujte. Pokud je třeba, použijte toaletní kartáč. Potřísněné WC prkénko okamžitě opláchněte. Produkt otevírejte opatrně. Zamezte rozlití produktu. Láhev po každém použití a před vyhozením pečlivě uzavřete! Obal znovu nepoužívejte. Používejte podle návodu uvedeného na etiketě. Aplikujte pouze na povrch toaletní mísy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Rozlitý produkt zřeďte vodou a utřete. Všechny prostředky k tomu použité (např. papírové utěrky) musí být odstraněny jako komunální odpad. Jiné materiály (např. úklidové oblečení) je třeba důkladně vyprat ve vodě. Voda po praní obsahující produkt může být vylita do kanalizace. Zamezte úniku do povrchových vod. Vyvarujte se nezbytného kontaktu s produktem. Nesprávné použití může zapříčinit poškozené zdraví. Nesměšujte s bělicími nebo jinými čisticími prostředky, neboť se může uvolňovat toxický plyn chlor nebo vyvinout teplo. Instrukce pro první pomoc: jestliže je VDECHNUT při nesprávném použití (smícháním s bělicím nebo jiným čističem) toxický plyn: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.SkladováníUchovávejte v originálních nepoškozených dobře uzavřených lahvích při teplotě +5°C až +40°C. Skladujte v suchu. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale. Podrobná data CLP Regulationžíravost - Nebezpečí vykřičník - NebezpečíBezpečnostní varováníBREF 10XEFFEKT POWER GEL ANTI RUST. CZ: Tekutý WC čistič. Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Skladujte uzamčené. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného / komunálního odpadu. Skladujte v obalu odolnému proti korozi / obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný (1

Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml
Bezpečnostní list 456.69 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Bref BREF WC 10xEffect Proti rzi a skvrnám 700 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat