Toro čistící pasta 200 g

Akce ŠLAK
Toro čistící pasta 200 g
  • Toro čistící pasta 200 g
  • Toro čistící pasta 200 g

Toro 200 g je čistící pasta na neleštěné smaltované a  hliníkové nádobí, keramické obklady, umyvadla, vany a jiné. Odstraňuje mastnotu, nečistoty a připáleniny. Použití: Nanést pastu na čištěný povrch, třením houbou nebo… Více informací

 Skladem
2990 s DPH
Cena za 100 g: 1495
ks
Výrobce:
Toro
Katalogové číslo:
04072
EAN:
8585003920064

Toro 200 g je čistící pasta na neleštěné smaltované a  hliníkové nádobí, keramické obklady, umyvadla, vany a jiné. Odstraňuje mastnotu, nečistoty a připáleniny.

Použití:
Nanést pastu na čištěný povrch, třením houbou nebo hadříkem odstranit nečistoty. Nakonec opláchnout vodou.

Upozornění:
Nepoužívat na plastové a lakované povrchy! Uchovávat v dobře uzavřených obalech. V případě vyschnutí pasty lze doplnit vodou.

Složení:
méně než 5 % aniontové tenzidy, abrazivní složky, kyselina fosforečná, izopropylalkohol a parfém: Limonene.

Datum spotřeby:

Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

Obsah nebezpečných látek

abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky:LIMONENE, CITRONELLOL. EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Toro čistící pasta 200 g
Bezpečnostní list 126.6 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Toro čistící pasta 200 g

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat