Airwick Electric komplet (Elektrický strojek - osvěžovač vzduchu) Jasmínový ledový čaj 19 ml

Electric komplet Jasmínový ledový čaj 19 ml (1)

Air Wick Elektrický strojek - osvěžovač vzduchu s náplní Vůně jasmínový ledový čaj 19 ml, dodává stálou dlouhotrvající vůni, dle zvolené intenzity vydrží až 75 dní. Příprava a použití Návod k použití. Podrobně si přečtěte… Více informací

 není skladem 
10990 s DPH
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Výrobce:
Airwick
Katalogové číslo:
11160
EAN:
5997321758633

Air Wick Elektrický strojek - osvěžovač vzduchu s náplní Vůně jasmínový ledový čaj 19 ml, dodává stálou dlouhotrvající vůni, dle zvolené intenzity vydrží až 75 dní.

Příprava a použití

Návod k použití. Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Ponechte pro budoucí použití. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostní varování

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje eugenol; geraniol; geranyl-acetát; nerol; pentan-2,3-dion; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd (směs izomerů); kumarin; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: linalol; eugenol; geraniol; kumarin. Nedotýkejte se el. přístroje mokrýma rukama nebo kovovými předměty. El. přístroj by neměl být používán nepřetržitě, v noci vyjměte vidlici ze zásuvky. Dlouhotrvající používání jedné elektrické zásuvky se nedoporučuje. Ponechte volný prostor 50 cm nad a v okolí el. přístroje během používání. Neumísťujte el. přístroj v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. El. přístroj v provozu ničím nezakrývejte ani žádné jeho otvory. Používejte pouze Air Wick náplně v Air wick přístrojích. Použití jiných náplní v Air Wick přístrojích může vést k riziku požáru. Pro čištění el. stroje použijte suchý hadřík. Prosím ponechte si tento obal pro budoucí použití.

 

Uživatelská recenze produktu Airwick Electric komplet (Elektrický strojek - osvěžovač vzduchu) Jasmínový ledový čaj 19 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat