Off OFF! Max repelent ve spreji 100 ml

Akce ŠLAK
Off OFF! Max repelent ve spreji 100 ml

Chrání pokožku proti komárům a tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a  klíšťatům až 4 hodiny. Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům, mouchám, klíšťatům, blechám, muchničkám a … Více informací

 není skladem 
13990 s DPH
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Výrobce:
Off
Katalogové číslo:
04634
EAN:
5000204720884

Chrání pokožku proti komárům a tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a  klíšťatům až 4 hodiny. Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům, mouchám, klíšťatům, blechám, muchničkám a  ovádům.

Návod pro použití:
Nádobku držte ve svislé poloze asi 15-20 cm od pokožky, stříkejte pomalým krouživým pohybem, případně rozetřete rukama. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2 roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty a ponožky. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Aplikujte pouze v případě potřeby.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Neaplikujte na ruce dětí. Pouze k vnějšímu použití. Při podráždění pokožky přerušte používání. Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Záměrné nesprávné použití a  vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

20 g icaridine ve 100 g přípravku

H226 Hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uživatelská recenze produktu Off OFF! Max repelent ve spreji 100 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat