PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml

Akce ŠLAK
PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml
  • PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml
  • PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml

Pulirapid Fresh 750 ml na rez a vodní kámen.  Neporazitelná kvalita v boji proti vodnímu kameni, rzi a zbytkům mýdla. Pulirapid obsahuje směs účinných kyselin, které odstraní veškerou špínu.  Čistí do vysokého lesku a… Více informací

 Skladem
8990 s DPH
Cena za 100 ml: 1199
ks
Výrobce:
PULIRAPID
Katalogové číslo:
08072
EAN:
8002295301178

Pulirapid Fresh 750 ml na rez a vodní kámen. 


Neporazitelná kvalita v boji proti vodnímu kameni, rzi a zbytkům mýdla. Pulirapid obsahuje směs účinných kyselin, které odstraní veškerou špínu. 

Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně a na velkých površích. Použijte na nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní soupravy apod. Oplachuje se.


Nepoužívejte na mramor, žulu a přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty. Na čištění barevné keramiky a smaltových van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malé skyté ploše.


Nebezpečí
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékaře. 
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Usnadňuje pravidelný úklid
Odstraňuje vápenaté usazeniny v koupelně i kuchyni
S vůní levandule
Zářivá čistota bez námahy
 

Příprava a použití

Použití
Ihned řádně opláchnout!

Návod k použití: na malé plochy: nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety nastříkejte pár kapek na vlhkou houbu nebo hadřík, očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou. Na zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj, kávovarů apod. nalijte přípravek neředěný, nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte. Očištěné předměty budou krásně zářit. Na velké plochy: podlahy, dlaždičky, keramiku použijte ředění 60 až 90 ml (2 až 3 uzávěry) na 1 litr vody a poté opláchněte. Na příbory, sklenice, jídelní soupravy použijte roztok 120 ml (4 uzávěry) na 1 litr vody, ponořte předměty do roztoku, nechte působit 10-15 min. a poté důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na mramor, žulu a další přírodní kameny, barvené lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty. Na čištění barevné keramiky a smaltovaných van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malé skryté ploše tím, že necháte působit pár kapek Pulirapidu několik minut a pokud zůstane materiál hladký a bez opacit, můžete pokračovat v čištění.

Skladování

Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostní varování

PULIRAPID FRESH - Tekutý čistič na vodní kámen
NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékaře. Skladujte uzamčené. Obsahuje: kyselina L-(+)-mléčná; undekanol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný, propoxylovaný; kyselina glykolová.

PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml
PULIRAPID KOUPELNA 533.29 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu PULIRAPID Pulirapid Fresh na rez a vodní kámen 750 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat