Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí

Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí
 • Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí
 • Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí

Náhradní náplň do elektrického odpařovače Raid. Ochrana až 45 nocí. Novinka se svěží vůní eukalyptu. Lze použít do všech Raid® elektrických odpařovačů s  tekutou náplní. náhradní náplň do elektrického odpařovače proti hmyzu… Více informací

 Skladem
229,90 Kč
20990 s DPH
-9% ušetříte 20
ks
Výrobce:
Raid
Katalogové číslo:
02621
EAN:
5000204880588

Náhradní náplň do elektrického odpařovače Raid. Ochrana až 45 nocí. Novinka se svěží vůní eukalyptu. Lze použít do všech Raid® elektrických odpařovačů s  tekutou náplní.

 • náhradní náplň do elektrického odpařovače proti hmyzu
 • poskytuje účinnou ochranu proti komárům a ostatnímu drobnému létajícímu hmyzu
 • zabíjí komáry skryté za závěsy, účinný i při mírně otevřených oknech a  rozsvícených světlech
 • rychlý a trvalý účinek
 • ochrana až 45 nocí
 • ochrání místnost do 30 m³
 • insekticidní přípravek
 • se svěží vůní eukalyptu
 • pro domácí použití

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

transfluthrin

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus náplň. Insekticid chrání proti komárům včetně tygřích. Lze použít do všech Raid odpařovačů. 45 nocí.

1 náplň až 45 x 8 hodin = 360 hodin, pokud je používán s Raid elektrickými odpařovači.

Zabíjí komáry skryté za závěsy, účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené. 

Lze použít do všech Raid® odpařovačů
45 nocí*
Komáři včetně tygřích
S eukalyptovým olejem
Zabíjí komáry skryté za závěsy
Účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech
Ochrání místnost do 30 m³
*až 45x8 hodin = 360 hodin, pokud je používán s Raid® elektrickými odpařovači

Příprava a použití

Návod pro použití je uvnitř obalu.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Bezpečnostní varování

Raid® elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus-náplň, insekticid chrání proti komárům.

Nebezpečí

Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Obsahuje (+)-pin-2(3)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.

Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí
Raid® elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus 766.52 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Raid tekutá náplň do elektrického odpařovače proti komárům s eukalyptovým olejem 27 ml, 45 nocí

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat